جایزه‌ی معمار هر ساله به برترین طراحان معماری ساختمان‌های کشور به لحاظ خلاقیت و نحوه‌ی به کارگیری فضا در خدمت کاربری تعلق می‌گیرد. با توجه به اینکه هیأت داوران جایزه‌ی معمار از میان معماران برجسته‌ی بین‌المللی انتخاب می‌شوند، این جایزه در بین جامعه‌ی معماری کشور دارای اعتبار ویژه‌ای است. از سوی دیگر برگزاری جایزه‌ی معمار طی سال‌های اخیر، با معرفی طرح‌ها و ساختمان‌های برتر، موجب شکوفایی مفهوم معماری ایرانی بوده است. مهرماه سال ۱۳۸۹ دهمین دوره‌ی جایزه‌ی معمار برگزار شد تا یکی از بزرگترین رویدادهای معماری ایران تداومی به اندازه‌ی یک دهه را تجربه کند.

سوپرپایپ اینترناشنال، با هدف حمایت از حرکتهای پیشرو، تعالی‌بخش و سرمشق‌ساز معماری کشور و ایجاد ارتباط پایدار بین معماری و تاسیسات ساختمان در همراهی مجله‌ی معمار، دوره‌های گذشته‌ی جایزه را برگزار کرده است.