محبوبه   شعبانی جفرودی    دانشجو     mahboube   shabani jafroudi   -    Student

تحصیــــــلات : کارشناسی ارشد   معماری   1380   َArchitecture   MA/MS   1380 Major :
دانشگــــــاه : آزاد اسلامی واحد همدان   Azad university of Hamedan University :
دربـــــــــاره  : فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه ĩزاد اسلامی همدان هستم و برای ترم ĩینده مشغول به تدریس در چند واحد دانشگاهی استان گیلان خواهم شد.