سید هادی میرمیران، متولد 1323- قزوین، در سال 1347 در رشته معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران با رتبه اول فارق التحصیل شد.
فعالیتهای حرفه ای او را می توان به سه دوره تقسیم كرد:
• از سال 1347 تا 1357 مسئول كارگاه معماری واحد طراحی معماری و شهرسازی شركت ملی ذوب آهن ایران
• از سال 1358 تا 1367 سرپرست واحد طراحی شركت خانه سازی ایران و سرپرست واحد طراحی اداره كل مسكن و شهرسازی استان اصفهان
• از سال 1367 تا سال 1385 مدیر عامل و مدیر طراحی شركت مهندسین مشاور نقش جهان- پارس


سوابق آموزشی:

• مدرس دانشگاه علم و صنعت، از سال 1370 تا 1376
• مدرس دانشكده های معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران، شیراز و همدان از سال 1374 تا 1382

عناوین و افتخارات

• مشاور برگزیده وزارت مسكن و شهرسازی بعنوان"بهترین مشاور شهرسازی"- 1370
• جایزه اول در مسابقه شركت خانه سازی ایران برای " مجتمع ایل گلی تبریز"- 1371
• مقام اول(جایزه آبادی) در مسابقه برگزار شده توسط مركز مطالعات و پژوهشهای معماری و شهرسازی برای"طرح لحیاء مجموعه كریمخانی شیراز" -1372
• مقام اول در مسابقه برگزار شده توسط مركز مطالعات و پژوهشهای معماری و شهرسازی ایران برای " طرح آماده سازی اراضی شهر جدید بهارستان"-1372
• جایزه نخست و مقام اول در مسابقه فرهنگستانهای جمهوری ایلامی ایران- 1373
• جایزه نخست و مقام اول برای طرح موزه مركز اسناد ریاست جمهوری،رفسنجان-1373
• جایزه نخست و مقام اول در مسابقه طراحی بدنه شرقی چهار باغ اصفهان-1374
• جایزه دوم در مسابقه طرح ساختمان كتابخانه ملی ایران- 1374
• تقدیر نامه افتخار (HONORABLE MENTION) بعنوان طرح برگزیده در مسابقه بین المللی برای طرح كتابخانه ملی شورای شهر كانسای- كان ژاپن- 1375
• رتبه اول در مسابقه طراحی ساختمان استانداری تهران-1375
• طرح برتر در مسابقه طراحی ساختمان جدید وزارت نیرو- 1375
• لوح تقدیر طرح برگزیده اولین جشنوارخ مهندسی ساختمان برای طرح بهسازی و نوسازی میدان كهنه و مسجد جامع عتیق اصفهان- 1375
• لوح تقدیر طرح برگزیده اولین جشنواره مهندسی  ساختمان برای طرح موزه ملی آب ایران- 1375
• رتبه اول در مسابقه طراحی ساختمان جدید بانك توسعه صادرات ایران- 1376
• رتبه اول در طرح اتصال مجموعه حرم حضرت رضا (ع) به بافت اطراف- 1377
• طرح برگزیده در مسابقه بین المللی طرح موزه تاریخ كالیفرنیا،فرزنو- 1378
• دریافت نشان معماری ایران(استاد پیرنیا) در اولین دوره- 1379
• طرح برگزیده در مسابقه طرح سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین-آلمان-1379
• كسب مقام دوم جایزه بزرگ معمار 1380 برای اثر مجموعه ورزشی رفسنجان
• طرح برگزیده در مسابقه طرح خانه مولانا تهران-1380
• طرح برگزیده در مسابقه مركز همكاریهای فن آوریهای ریاست جمهوری تهران- 1380
• لوح تقدیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حجه الاسلام هاشمی رفسنجانیبرای مجموعه ورزشی رفسنجان – 1380
• لوح تقدیر جامعه مهندسان مشاور ایران، برای شناسایی و معرفی معماری ایران- 1380
• برنده جایزه مهراز- 1381
• انتخاب شده بعنوان پیشكسوت معماری توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور- 1381
• كسب مقام اول جایزه بزرگ معمار 1382 برای اثر كانون وكلای دادگستری مركز
• رتبه دوم در مسابقه بزرگ طرح مجموعه آتی سنتر- تهران- 1382
• دریافت لقب شهروند افتخاری اصفهان- 1383
• دریافت لوح تقدیر و تندیس از جامعه مهندسان مشاور ایران- 1383
• دریافت نشان درجه یك فرهنگ و هنر از ریاست محترم جمهوری وقت – 1383
• تقدیر نامه افتخار (HONORABLE MENTION) بعنوان طرح برگزیده در مسابقه بین المللی طرح ساختمان كنفرانس كشورهای اسلامی در جده- عربستان – 1384
• دریافت نشان معماری ایران از انجمن مفاخر معماری ایران- 1385

مقالات

- جریان تازه در سنت معماری - مجله معماری و شهر سازی -  شماره های 31 و 32
- گهر ساختن در صدف خویش ( گفتاری درباره طرحهای احیاء و روانبخشی  مناطق تاریخی شهر های ایران ) - مجله معماری و شهر سازی - شماره 33 و 43
- سیری از ماده به روح –مجله معماری و شهرسازی – شماره 42 و 43
- آن سوی تصور دریا ( گفتار کوتاه درباره اندیشه و معماری لوکوربوزیه )- مجله آبادی- سال ششم- شماره بیست و یکم .
- فرم در معماری معاصر جهان  ( لوکوربوزیه و میس اندرروهه )- فصل نامه معماری و فرهنگ- سال اول – شماره اول
- نقطه گرهی طرح – مجله معماری و شهرسازی – شماره 54 و 55
- نگاهی به معماری دوره قاجاریه ( شکوفایی فضا ، افول ساخت و پرداخت ) – مجله معمار – شماره 8
- استخوان بندی کالبدی قدیم شهرهای ایران .
- تقسیمات شهری شهرهای ایران ( نمونه شهر اصفهان ) .

برگزیده سخنرانیهای مهندس سید هادی میرمیران :

-"شهرهای جدید در ایران" ،سمینار اسکان بشر-وزارت مسکن و شهرسازی تهران – 1368
-"طرح جامع منطقه ای اصفهان و تاثیر آن بر ساختارکالبدی منطقه"، کنفرانس بین المللی طرح ریزی کالبدی (ملی و منطقه ای )- وزارت مسکن و شهرسازی اصفهان – 1370
- "ویژگیهای شهرهای ایران " سمینار آشنایی با مبانی بهسازی و نوسازی بافت های قدیم شهری تهران -  1371
- "مسکن در شهرهای جدید " ، سمینار اسکان بشر – وزارت مسکن و شهرسازی اصفهان – 1371
- "محورهای تاریخی ، حفظ و احیای بافت های با ارزش شهری "، سمینار بافت های کهن، جامعه مهندسان مشاور ایران  تهران – 1371
- "محورهای فرهنگی-تاریخی در شهرهای ایران "، سمینار معماری سنتی  و نظام آموزش معماری و شهرسازی ، دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – 1372
-  طرح احیای منطقه فرهنگی- تاریخی شیراز ، نخستین سمینار فارسی شناسی شیراز – 1372
- "طرح بنای فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران " دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران – 1373
-  سه خصوصیت اصلی معماری ، تهران – 1373
- "طرح جامع منطقه اصفهان " ، سمینار شهرسازی و توسعه اداره کل مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد – 1374
-  " طرح کتابخانه ملی ایران " ، دانشگاه علم و صنعت ایران  تهران 1375
- " آنسوی تصور دریا " ، گفتاری درباره اندیشه و معماری لوکوربوزیه ، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران ، تهران – 1375
-  “A New MOVEMENT IN THE ARCHITEURAL TRADITION OF IRAN”
مدرسه A.A   انگلستان لندن – 1375

-   "معماری مدرن " . دانشگاه معماری دانشگاه آزاد اسلامی همدان – 1379 
-  " معماری آینه " ( مروری بر آثار بزرگ معماری جهان و اندیشه های حاکم بر آنها ) ، درسگفتارهای معماری موسسه معمار نشر ، خانه هنرمندان ایران – تهران – 1379
- " شفافیت در معماری " ، دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین – 1380
- " معماری نوین ایران " ( ساختمانهای عمومی معاصر ایران ) کنفرانس بین المللی" معماری  در جهان در حال تحول " ، موره هنرهای معاصر تهران – 1381
- "اثرات معماری اسلام بر بناهای مذهبی مسیحیان و کلیمیان " ، مرکز گفتگوی تمدنها – دانشگاه پردیس اصفهان -